Begeleidings-
traject
voor
Scholen

Begeleidingstraject voor Scholen

Steeds vaker geven scholen aan een schoolhond te willen inzetten binnen de onderwijssetting. Welke visie ligt hieraan ten grondslag? Wat is de meerwaarde van de hond binnen school?

De mogelijkheden om de hond binnen een school in te zetten zijn legio. Het is echter wel van groot belang dat er goed wordt nagedacht over de ‘wie, wat, waar, wanneer hoe en waarom’ alvorens de hond daadwerkelijk wordt ingezet. Het begeleiden en opleiden van een (school)hond vraagt in eerste instantie veel tijd, toewijding met daarbij de verantwoordelijkheid voor de hond. Wat vaak vergeten wordt is dat er voldoende draagvlak moet zijn binnen het gehele schoolteam.
Een schoolhond vraagt niet enkel om een goed opgeleide en getrainde hond. Er zijn ook een heleboel randvoorwaarden waar rekening mee gehouden moet worden. Scholen hebben vaak veel vragen over de juiste, meest passende manier van inzetten en aanschaffen van de hulphond op school.

  • Hoe kunnen wij er optimaal zorg voor dragen dat leerlingen op een goede manier met de hond omgaan?
  • Hoe zorgen wij voor een rustige, veilige plek voor de hond binnen school wanneer deze rust nodig heeft?
  • Hoe betrekken wij leerlingen, ouders, medewerkers en eventuele derden in dit proces?
  • Hoe kunnen wij schoolhonden vanuit een onderwijskundig oogpunt inzetten?
  • Enz.

Zoals iedere school anders is, is ook iedere hond anders. Verschillen zitten onder meer in het gedrag, herstellen, talent en karakter. Juist daarom vraagt de implementatie van een schoolhond om maatwerk. Schoolhonden.nl heeft deskundigheid en ruime ervaring met de inzet van de hond op school. Wij in staat met uw schoolteam mee te denken over hoe de hond het beste ingezet kan worden op uw prachtige school. Als voorafgaand goed is nagedacht over alle zaken met betrekking tot de schoolhond is de kans dat het een succes wordt erg groot. Je kunt de invoering van schoolhond tenslotte maar één keer doen.

Speelt u met de gedachte om een hond op school te gaan inzetten, of werkt u al met een hond op school maar zijn er vragen, bekijk dan de verschillende begeleidingstrajecten van Kids4ward.

Neem voor vragen gerust contact met ons op.