Lezen
met
Honden

Lezen met Honden

Op veel scholen wordt de hond ingezet als leesmaatje van leerlingen. Met als doel om kinderen met leesproblemen te helpen om van hun angst af te komen om hardop voor te lezen. Voorlezen aan een hond helpt kinderen zich te ontspannen in het lezen, zich open te stellen, harder hun best te doen en plezier te hebben bij het lezen. Honden zijn de perfecte leesgenoten.

Ze oordelen of corrigeren niet, ze laten kinderen in hun eigen tempo lezen en ze hebben bewezen een rustgevende invloed te hebben op een klas. Een door honden ondersteund leesprogramma bevordert positieve leeservaringen van leerlingen.
Scholen die hun schoolhond willen inzetten om te lezen, of therapeuten die bezoekhonden willen gebruiken om op een school in te zetten om het lezen te stimuleren, kunnen bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding.

Wij bieden een speciaal leesprogramma, voor scholen en professionals die honden willen inzetten tijdens leesonderwijs.
In dit programma leert u hoe de de hond optimaal kunt opzetten bij het lezen. Welke leesstrategieën en welke voorwaarden er nodig zijn om het lezen met de hond te optimaliseren en hoe de school het onderwijs zo kan inrichten dat het lezen met de hond ook echt effect heeft.

Neem gerust contact met ons op over dit programma.