Begeleiding
op maat

Begeleiding op maat

Passend onderwijs vraagt qua ondersteuningsbehoeften steeds meer van scholen. Van scholen wordt verwacht dat ze steeds meer inspelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen wat mogelijkheden biedt met betrekking tot maatwerktrajecten. Scholen ontvangen een steeds grotere range aan leerlingen met een ontwikkelings- of persoonlijkheid stoornis of een combinatie van beiden.

Van scholen wordt verwacht dat zij deze leerlingen passende ondersteuning bieden middels passende materialen en methoden. Kids4ward beschikt over een heel bijzondere methodiek waarbij de in te zetten materialen onze twee opgeleide en getrainde schoolhulphonden zijn. Leerlingen zouden veel baat kunnen hebben bij de ondersteuning van een hond.

Kids4ward kan met de hulphonden uw school bezoeken om een leerling, een groepje leerlingen of een hele klas te begeleiden.
Onze schoolhulphonden kunnen worden ingezet voor:

  • Vergroten van de concentratie
  • Vergroten van het zelfvertrouwen
  • Vergroten van het leesplezier, -niveau
  • Vergroten van motorische vaardigheden
  • Helpen bij (honden)angst

Voor scholen heeft Kids4ward een aangepaste variant van onze eigen Bikkel & Banjertraining. De schoolversie van de Bikkel & Banjertraining is specifiek gericht op het vergroten van sociale vaardigheden.

Neem gerust contact met ons op over dit programma