Bikkel
&
Banjertraining

Bikkel & Banjertrainging

Onze succesvolle Bikkel & Banjertraining  is er nu ook voor basisscholen en het Voortgezet onderwijs. Er zijn specifieke trainingen ontwikkeld voor de middenbouw en bovenbouw van het basisonderwijs. Er is eveneens een training die speciaal ontworpen is voor het 1e en 2e leerjaar van het voortgezet onderwijs.

De Bikkel & Banjertraining is een, door Kids4ward ontworpen, sociale vaardigheidstraining waarbij hulphonden worden ingezet om deelnemers sociale vaardigheden aan te leren. Door te leren met en van elkaar, maar ook te leren van en met de honden is de Bikkel & Banjertraining extra leuk.

De Bikkel & Banjertraining bestaat meestal uit 8 lessen. Bij alle lessen zijn honden aanwezig. Tijdens de trainingen en oefeningen wordt er gewisseld tussen de beide honden. Middels verschillende werk- en spelvormen met daaraan toegevoegd de feedback die de honden aan de deelnemers geven, worden de vaardigheden ingeoefend en geëvalueerd.

Honden zijn sociale katalysoren (O’Haire, McKensie, Beck, & Slaugther, 2013), die ongezouten eerlijke feedback geven (Tewes, 2010). Het evalueren van de vraag waarom de wisselwerking tussen deelnemer en de hond juist goed of niet goed is gegaan, is een vaak terugkomend onderdeel van de training.
Door te kijken naar elkaar en naar de interactie tussen andere deelnemers en de hond leren de leerlingen van elkaar én van de hond. (White, Keonig, & Scahill, 2007). Zelf leren in de groep en leren van de groep is een belangrijke pilaar in de lessen. Door samen te leren kan de trainer de leerlingen feedback geven, maar kunnen de leerlingen elkaar ook van feedback voorzien. Ontvangen van feedback is één van de krachtigste middelen om te leren en te presteren (Hattie & Timperley, 2007).

De opbouw van de training en aangeboden vaardigheden zijn afhankelijk van de hulp- en ondersteuningsvragen van de deelnemers (Wierema Kosters & Voorpostel, 2018) Hieronder genoemde basisvaardigheden, losstaand van de individuele hulpvragen, zijn in alle trainingen opgenomen en vormen de basis voor de training:

• Je zelf presenteren
• Feedback geven en ontvangen
• Samenwerken
• Emotie regulatie
• Stress herkennen
• “Nee” kunnen zeggen

Daarnaast zijn er vaardigheden die afhankelijk van de hulpvragen toegevoegd kunnen worden aan de training. Te weten:

• Lichaamshouding
• Voor jezelf opkomen
• Stress herkennen
• Vriendschap en respect
• Doorzettingsvermogen
• Vrienden maken en houden
• Zelfreflectie
• Flexibel zijn
• Inleven in de ander
• Communicatie

Heeft bovenstaande informatie uw interesse gewekt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Stel u vraag en wij nemen dan persoonlijk contact met u op.

De Bikkel & Banjertraining wordt ook particulier aangeboden of aan kinderen die beschikking hebben via een wijkcoach of een PGB. Meer informatie over deze Bikkel & banjertraining is te vinden op de site van Kids4Ward.